Privacy & Cookie Disclaimer Outbase campervans

De Vennootschap onder Firma Outbase campervans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 77278887 en is gevestigd aan de Warwickstraat 19, 4651 SX te Steenbergen.

Artikel 1 Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken, als u gebruik maakt van onze diensten / producten of als u via
telefoon, e-mail of bij het invullen van een contactformulier op de website informatie aan ons hebt verstrekt. Wij
verwerken eventueel onder andere: uw voor- en achternaam, e-mailadres, IP-adres (al dan niet deels) en
telefoonnummer.

Artikel 2 Waarom hebben we bepaalde gegevens nodig
We verwerken persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt,
en/of u per e-mail en/of post te benaderen. Ook kunnen we uw gegevens gebruiken in het kader van het
uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot
stand komt. We houden ook een bestand bij per verkocht/aangekocht voertuig of voertuig dat ter onderhoud
wordt aangeboden om zo de historie en de staat van het voertuig/onderhoud bij te houden.

Artikel 4 Niet delen met anderen
We verstrekken uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met
u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Artikel 5 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U mag natuurlijk uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor
sturen naar info@outbasecampervans.com . We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier
weken.

Artikel 6 Beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle personen die
van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens
niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met
ons op via info@outbasecampervans.com

Artikel 7 Disclaimer
Alle intellectuele eigendomsrechten via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch
materiaal en logo’s) berusten bij Outbase campervans. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te
downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Outbase campervans. U mag informatie op deze website wel downloaden voor uw
eigen persoonlijk gebruik. Outbase campervans behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan
te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Artikel 8 Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Outbase campervans.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Outbase campervans, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van
dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Artikel 9 Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Bedrijfsgegevens:
Bedrijfsnaam: Outbase campervans
Adres: Warwickstraat 19, 4651SX Steenbergen
Openingstijden: Op afspraak
Telefoon : +31(0)167-221007
E-mailadres: info@outbasecampervans.com
KvK-nummer: 77278887
BTW-nummer: NL860957160B01